Cumartesi, Mayıs 18, 2024

🤖Endüstri 4.0 Nedir? İş Dünyasının Dinamikleri: Endüstri 4.0’a Temel Bir Bakış ve Yorumlamalar

Dünyamız bugüne gelene kadar pek çok sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmelerin peşi sıra birbirini izlemesi ile gelmiştir. Her bir gelişme, insanlığın refah seviyesini pozitif veya negatif etkilemiş olup, günümüzde hissedilen veya hissedilmeyen izlerin ortaya çıkışını sağlamıştır. İçerisinde yaşadığımız dünya düzeni ise teknolojik gelişmelerin sosyal ve ekonomik etkileri ile şekillenmeye başlamıştır.

            Bu durumun en net karşılığı pek çok uzman tarafından Sanayi Devriminin gerçekleşip seri üretim kavramının hayatımıza girmesi olarak kabul edilmektedir. Buharlı makinelerin ortaya çıkışı üretim hacmini adeta havaya uçurmasının yanı sıra, günümüz modern lojistiğin temelleri olarak kabul edebileceğimiz ulaşım imkanlarında hayati düzeyde etkilemiştir. Bu sayede yaşanan gelişmeler birbiri ardını izlemiş, bir takım gelişmeler birer milat kabul edilip gelişim sürecine devam edilmiştir.

Endüstri 4.0 nedir? Ne işe yarar?

ENDSÜTRİ 4.0 İNSANLARA NEYİ VAAT EDİYOR?

            Modern teknolojinin ortaya çıkıp gündelik hayatımızın yanında artık iş hayatına da entegre edilmesi, oyunun kurallarını kökten değiştirmiş, geçmişe asla benzemeyen dinamiklerin ortaya çıkışını sağlamıştır. Bahsini ettiğimiz bu değişim, dünya literatüründe ilk defa 2011 yılında Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen bir teknoloji fuarında Hennig Kagermann tarafından adı konulduğu kabul görmektedir.

İlgili tarihte bu yeni dinamiklere verilen isim ‘’Endüstri 4.0’’ olmuştur. Dördüncü Sanayi Devrimi olarak da kabul edilen Endüstri 4.0 sayesinde iş hayatındaki süreçlerin temeli insanlara artık dayanmıyor, ‘’akıllı’’ teknolojilerin oluşturduğu bir süreçler bütününde bir ortam söz konusu olmaktadır.

REKABET DÜZEYİ ÇOK DAHA ZORLU

            Bu gün oyunun kendisinin çok daha çetin olması, temelinde artık bizden çoğu alanda daha hızlı, daha efektif vb. olmayı başarabilen makinelerin pek çok alanda esas oyuncu rolüne geçmesinden kaynaklanmaktadır. Yani artık kendimizle yarışmanın yanında bir de akıllı makinelerle yarışmaya başlamış bulunmaktayız. Bu da demek oluyor ki, rekabet düzeyi hissedilebilir düzeyde artık çok daha zorlu.

Endüstri 4.0 nedir? Ne işe yarar?

            Günümüz iş hayatını anlamak için temelde şunun bilincinde olunması gerektiğine inanmaktayım. Artık ara işler, ‘’vasıfsız’’ kabul edilen temel operasyonel faaliyetler bundan sonra bizim işimiz değil. Şu an çeşitli sebeplerden bizde kalanlar ise yarın bizim olmayacak. İnsanlar olarak bundan böyle işlerin ve işlemlerin daha inovatif ile idari süreçler boyutunda bulunmak durumundayız. Geri kalan tüm diğer işler ise artık makineler ile yazılımların.

            Bu sebeple iş hayatının fiziki hacmi küçülme yönlü bir hareket gösterirken işlem hacmi büyüme yönünde bir hareket göstermektedir. Yani daha az insan ile daha fazla iş yapılmaktadır. Bu noktada özellikle gençler olarak üzerimize düşen temel görev, iş hayatındaki insanlardan birisi olup bu vasfımızın sürekliliğin temin edilebilmesi için profesyonelliğimizi arttırmaya çalışmamızın yanında kişisel genel kültür düzeyinde de bir artış göstermek durumundayız. Yani her geçen gün entelektüel birikimimizin artması gerekmektedir. Bu, gelecekte birer yönetici olarak işimize daha geniş ve gelişmiş bir perspektiften bakıp, iş hayatının diğer disiplinlerinden ilham alarak gerçekleştirdiğimiz her bir birim işteki katma değer oranımızı arttıracaktır. Bizler, bu oranı yükseltmekle mükellefiz.

Endüstri 4.0 nedir? Ne işe yarar?

            Bulut sistemlerine dayalı bir dijital yaşamın içerisinde bulunmaktayız. Bunun belli başlı olumlu ve olumsuz noktaları bulunmaktadır. En önemli artısının ise, şahsi olarak operasyonel işlerdeki hız ve verimlilik artışı ile ölçek ekonomisinin daha kolay yakalanabilmesi, hata risklerinin azalması ile maliyet avantajının sağlanması olarak görmekteyim.

Peki olumsuz yönler nelerdir? Kişisel olarak bu hususta en önemli olarak ‘’dijital güvenlik’’ olarak düşünmekteyim. Hayatta herhangi bir kavram veya emtianın ulaşımı ne kadar artarsa güvenlik ihtiyacı da doğru orantılı olarak artış göstermektedir. Bu durumda konumuzla ilgili olarak pek çok yeni meslek ve meslek dallarını ortaya çıkarmaktadır.

Peki bu ifadeler ile temelde ne anlatmak istiyorum? Bu ifadeler ile temelde şu noktaya parmak basmak istemekteyim. Bu gün yaptığımı işleri yaşlı insanlar dahi rahatlıkla anlayıp kavrayabiliyorsa çok yakın bir gelecekte bizlerin yapıyor olduğumuz işler birer standart prosedür haline gelerek akıllı cihazların ve yazılımların eline geçecek, dolayısıyla bizlerde işsiz kalacağız demektir. Pek çok uzman bu tip benzer ifadeler kullanarak konunun ehemmiyetine dikkat çekmektedirler.

Artık yaptığımız işlerin teknik ve fiziki yapısına hâkim olup, kendimizi ve yaptığımız işler yeni standartlara yönelik olacak şekilde revize etmek durumundayız.

ENDÜSTRİ 4.0’I ÖZÜMSEMEK

            Son olarak, Endüstri 4.0’ı özümsemek, tüzel-bireysel tüm kişiliklerimize gerekli revizeleri gerçekleştirebilmemiz için farkında olmamız gereken bir diğer noktanın ise mesafe kavramını daha kavramamız gerektiğini düşünmekteyim. Artık mesafe kavramının süreçler bazında hayatımızdan büyük ölçüde kalktığını, pek çok şeyin bir tık uzağımızda olduğu açıkça görülebilmektedir.

Endüstri 4.0 ile akıllı fabrikalar kavramı literatürümüze girmiş, her türlü veri setimizin niteliği artarak profesyonel işlem kapasitemiz artış göstermiş, makinelerin yazılımlar aracılığıyla birbirlerine entegrasyonu sağlanarak üretim ve hizmet sağlanması için gerekli mesafe ihtiyacının ortadan kaldırılması başarılmıştır.

Endüstri 4.0 nedir? Ne işe yarar?

Büyük Veri (Big Data) olarak isimlendirilen veri setlerinin geçmişe kıyasla daha lokal tespit yapabilme yeteneği, ilgili yapıların çalıştırılmasına olanak vererek üretimde modüler bir yapının oluşmasını mümkün kılmıştır. Yönetsel sistemlerin tüm bu operasyonel proseslere entegrasyonu ile de mekan ve mesafe kavramlarından bağımsız olarak elde edilen bilgi akışı ile yönetimde kolaylık, daha doğru bir söylemle esnekliğin hayat bulması sağlanmıştır.

YENİ SÜREÇLERİN DÖNEMİ BAŞLADI

            Kısaca, üretimde modülerlik, yönetim yapısındaki gelişmeler ve esneklik ile mavi ve beyaz yakalılardaki profesyonellik artışı sayesinde atıl kapasiteler ortaya çıkıp hayat bulmuş, verimlilik ve hız artmış, maliyetlerle operasyonel kişi sayısındaki ihtiyaç düşmüş olarak görülmektedir. Geçmiş yazılarımın birinde de ifade ettiğim üzere, artık lojistik dönemi geçilmiş, tedarik zinciri yönetimi dönemi, yani süreçler dönemi başlamıştır. Konumuzla alakalı olarak dikkat edilmesi gerekilen husus, tüm bu gelişmeler bütününün geçmiş sanayi devrimlerine kıyasla çok daha hızlı gerçekleşmiş olmasıdır. Şirketlerin faaliyetlerinde gerçekleştirebilecekleri en ufak bir hatanın geçmişle karşılaştırıldığında çok daha zor telafi edilebileceği bilinmesi gerekilmektedir. Çünkü dinamikler artık çok daha hızlı ve kaybedecek zaman lüksü neredeyse hiç bulunmamaktadır.

ENDÜSTRİ 5.0’İN SESLERİ

            Akademik literatürde yapay zeka ve yazılım teknolojisinin gelişip idari süreçlerde daha aktif rol alacağı öngörülen Endüstri 5.0’ın tartışıldığı günümüz başlangıç olmak üzere, gelecekte doğru ürünü, doğru miktarda, doğru biçim ve zamanda, doğru kaynak tasarım ve kullanımı ile doğru yoldan doğru fiyatla müşteri portföyüne sunabilen firmaların ayakta kalabileceği bir dönem içerisindeyiz artık. En azından şahsi gözlem, deneyim ve araştırmalarım sonucunda edindiğim bulgular bu yöndedir.

Bu yazının konusuna ve iş dünyamıza bir katma değer katması dileklerimle,

Saygılarımla…

Ozan Rüştüoğlu
İki eski start-up kurucu ortağı ve üst düzey yöneticisi. Profesyonel iş yaşamı üyesi, serbest bir gözlemci ve dünya vatandaşı. Şirket yapılandırılması ve kurumsal yönetim üzerine çalışmalarda bulunup deneyimler kazanmaya devam eden genç bir danışman adayı.

Related Articles

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Son Yazılarımız