Bıçağın Deriyle Buluşması

0
2161

Yaratma tutkusu insanın en belirgin özelliklerindendir.

Dövme zaman zaman soyluluğun, köleliğin, askerliğin, ergenliğin, kabileye aidiyetin ve kötülüklerden arınmanın ifadesi olmuştur. Şamanizm, Paganizm, Taoizm, Budizm, Maniheizm ve Zerdüştlük gibi inanışların izlerini taşır.

Dövme

Dövmenin ilk izlerine Avusturya’da, Yunanistan’da, Japonya’da, Mısır’da ve Afrika’da  rastlanmıştır.

-Advertisement-

Dövme

M.S. 4. yüzyılda katolik kilisesi “Tanrının imajını bozuyor” gerekçesiyle Roma’daki köle ve mahkumların yüzüne dövme yapılmasını yasaklamıştı.

M.Ö. 3000 yıllarında yaşamış olan Ötzi’nin vücudunun çeşitli yerlerinde toplam 57 adet dövme bulunmaktadır.

Dövme - Ötzi

Yeni Zelanda’da savaşçı ruha ve yüz dövmelerine sahip Maori’ler, Moko denilen  yüz dövmeleri uyguluyordu. Moko, kadınlar için güzellik, erkekler için savaş simgesiydi. Geleneksel Maori yöntemine göre düz uçlu bir keski ile yüze şekil kazınıyormuş. Yara iyileştiğinde tekrar açılıp, içi bitki özleri ve kromdan oluşan mürekkep ile dolduruluyormuş.

Maori - Dövme

Malezya’nın Borneo kentindeki Iban kabilesi, kelle avcılarının yeridir. Dostlarını düşmanlarından, vücutlarına vurulan siyah beyaz damgalarla ayırt ediyorlardı. Keskin sivri bir aletin ucundaki mürekkep derinin altına işlenerek dövme yapılırdı. Bu kabilede parmaklara yapılan dövmeler, savaşta birinin kellesini aldıklarının göstergesidir.

Malezya İban Kabilesi

Kabilede omuza yapılan patlıcan çiçeği yaprakları sabrı ifade ederdi. Ne kadar çok yaprak varsa, o kadar sabrı olunacağına inanıyorlardı. Çiçeğin ortasındaki sarmal, yaşam çizgisinin göstergesidir.

Dövme

Dövmenin İngilizce karşılığı olan “tattoo” kelimesinin kökeni Tahiti dilindeki  “tatau” dur.

Cezayirli gemiciler aracılığı ile Osmanlı denizcileri arasında yayılan dövme; 16. yüzyıldan itibaren yeniçerilere bağlı bulundukları ortayı (bölük) simgelemek amacıyla yaptırılmaya başlanmıştı.

Galler Prensi 1862’de kutsal toprakları (Filistin) ziyaret edince koluna haç dövmesi yaptırdı. Kral Edward  VII, oğlu George’un 1882’de Japonya ziyareti sırasında bileğine bir canavar motifi işlendi. Böylece dövme İngiltere‘de krallık fermanı ile onaylanmış oldu. Prensin de dövme yaptırması ile dövme İngiltere, Fransa ve ABD’de moda olmuş, sosyal statü göstergesi haline gelmişti.

Sutherland Mcdonald - Dövme

1894’te kendi dövme stüdyosunu açan Sutherland Macdonald, İngiltere’deki ilk profesyonel dövmeci oldu.

Sutherland Mcdonald - Dövme

1990’lı yıllardan itibaren dövme moda ile birlikte evrildi ve popüler akım haline geldi. Bu süreçte dövme tarzı, çeşitleri de çoğaldı. Yapılan araştırmaya göre dünya nüfusunun %14’ünün en az bir tane dövmesi var.

DÖVME

Dövme tarzları da zaman geçmekle artmakta; Old School(Geleneksel Amerikan), İrezumi (Geleneksel Japon), Realist, Sürrealist, Polynesian, Dotwork, Suluboya, Trash Polka…

POLKA DÖVME
Trash Polka
DOTWORK DÖVME
DOTWORK
WATERCOLOR DÖVME
WATERCOLOR

Dövmelilerin çoğu mürekkeplenmelerinin bağımlılık olduğunu düşünüyor. Bu bağımlılığın  arkasında bilimsel bir açıklama olabilir. Vücut iğnenin huzursuzluğuna tepki verip endorfin salgılıyor. Bu, vücudun ağrı kesicisi ve beynin zevk merkeziyle bağlantılı.

ZOMBİE DÖVME
Zombie Boy, Rick Genest
Bıçağın Deriyle Buluşması
Grace Neutral
Sara Fabel
Sara Fabel
Robert  Lasardo
Robert  Lasardo
Stephen James
Stephen James

Kaynak:

Pratical Advice On Getting A Tattoo

Bodies of Subversion

-Advertisement-

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here